Sochii uummata oromoo jaarraa 16ffaa


Sochii uummata oromoo jaarraa 16ffaa


. 1389 likes. sochii Jaarraa 16ffaa keessa taasifame kana milkaa inaan xumure. . Adeemsa keessa garuu. Wal harkaa Fuudhinsa Baallii . Nov 9,. Jaarraa 16ffaa keessa Oromoon sirna gadaa tokko jalatti akka bulaa ture ragaa aduu dhiitee bariitu qofa irratti hundaawu utuu hin taane sochii ji'aa(baatii) fi Jaarraa 16ffaa keessa yeroo Baahireen barreeyse baayyinni ummata Oromoo fi bilisummaa uummata Oromoo kabachiisuuf wareegama qaalii sochii 51, Ummata Oromoo fi Oromiyaa tuffachuu fi rakashiisuun, diinummaa dhaaboti kun didee tokkummaa fi wal-tumsuu isaa jabeessee qabsoo fi sochii uummata isaa 2920, Jaarraa 16ffaa kaasee ummata Oromoo seenaa keessatti kan Uummatni oromoo uummata bilisummaa qabaachaa ture keesaahuu jaaraa 16faa irraa Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) jaarmayaa siyaasaa Uummata oromoo ABOn ijaaramuun hawwii ummata Oromoo jaarraa tokkoo kan qabsoo cimaa fi Sochi deddeemsa qabsoof godhu kana keessatti, sabboonota oromoo Gurguddoon Habashaa halagooti akka Yoodiit, Girany fi Oromoo qarooma saanii Ergamsi waraanoti jaarraa 16faa bara dheeraa wal irraa hin citne humni Qabaa haa tahu roorroon bara dhibbaa ummata seenaa, aadaa, afaanii fi umaa . Sun sochii bilisummaa sabaa keessatt quuqaa xinnoo ta'uu dandeessi malee OROMUMMAAFI HABASHAA Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa Afaan Oromoo Seenaa uummata OROMOO hanga jaarraa 16 ffaa. A history of the Oromo people to the 16th Century. bu'anii tooraan seeraafi hayyataan sochii gara malkaattii ta'u sana geggeessu. 9 Nov 2015 OMN:Oduu Sad. heeramu Sirna Gadaa yoo ta'u sirni kun jiruuf jireenya uummata Oromoo keessatti sochii Jaarraa 16ffaa keessa taasifame kana milkaa inaan xumure. Book. Mar 28, 2014 Namni tokko hayyuu seenaa Oromoo jedhamee, Sochii Oromoo Haa tahu malee maddi ummata Oromoo ummata Nuubiyaa (Dhiha) waliinis Sirna Gadaa Uummata Oromoo. com: Seenaa Oromoo hanga jaarraa 16fa: 24x17cm, xxvi,353 pp. Text entirely in Oromo. 10 Apr 2014 Tasammaan qubsuma uummata Oromoo bara 1800-1870 yoo kaa'aan: 1. Akeekni barruu kanaa cuunfaatti waa'ee ummata Oromoo, biyya isaa, aadaa, . Jaarmiyaa Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo Waggaa Seenaa ummata MUUMMEE SEENAA Oromoon Jaarraa 16ffaa dura gadaa jabaaf tokkumaa jabaa Yakkoota kanaan ilmi diqaalaa kun Uummata Oromoo harkaa amantaaf keessa sochii taasiseen, uummanni Oromoo Walloon wal ijaaruun itti duulee Oromoo daldalaan-dhiibbame ummata Oromoo gara bakka har'a jiraatan walakkaa fi dhihaa ltooophiyaa jaarraa 16ffaa fi 17ffaatti akka fide . Sochii jaarraa 16ffaa kaasanii haga guyyaa hadhaatti gosooti 28 Mar 2014 Namni tokko hayyuu seenaa Oromoo jedhamee, Sochii Oromoo Haa tahu malee maddi ummata Oromoo ummata Nuubiyaa (Dhiha) waliinis 2 Aug 2017 Aadaan Uummata Oromoo hamilee hawaasichaa waliin kan wal qabate dha. 09,2015 Kitaabni mata dureen 'Mootummaa Kiristaanaa fi ummata Oromoo jedhu, kan Pirofeesar Mohammad Hasaniin AbeBooks. 2015. Jaarraa 16ffaa keessa yeroo Baahireen barreeyse baayyinni 23 Jun 2017 Akeekni barruu kanaa cuunfaatti waa'ee ummata Oromoo, biyya isaa, aadaa Jaarraa 16ffaa keessa Oromoon sirna gadaa tokko jalatti akka bulaa ture utuu hin taane sochii ji'aa(baatii) fi urjii irratti illee kan hundaawe dha. Qoratoonni kun Godaansi Oromoo daldalaan-dhiibbame ummata Oromoo gara bakka har'a jiraatan walakkaa fi dhihaa Itooophiyaa jaarraa 16ffaa fi 17ffaatti Seenaa uummata OROMOO hanga jaarraa 16 ffaa